Jánoshalmi Nemes Marcell

Információk, adatok, kérdések, válaszok Nemes Marcellel kapcsolatban

Nemes Marcell legfontosabb életrajzi adatai: 

Születési idő: 1866. július 12. (Eredeti neve: Klein Mózes )

( Az itt feltüntetett pontos születési dátum egyetlen lexikoncímszóban sem szerepel, de az adat hitelességét több időközben előkerült korabeli dokumentum is igazolja! )

Születési hely: Jánoshalma ( Jankovácz )

Apja neve: Klein Adolf ( Ókanizsa 1826 - Lippa 1883 )

Anyja, Weisz ( Veisz ) Mária Makón született.

Nagyszülei:

Atyai nagyapja, Klein Sámul ókanizsai rabbi, nagyanyja, Grünbaum Fanni,

Anyai nagyapja, Veisz Ignácz makói bádogosmester ( Makó, Fő tér 2. ) , nagyanyja, Vimer Froni.

-----------------

Kb. 1872-től ( ? ) mintegy tíz éven keresztül Hódmezővásárhelyen lakik, feltehetően legidősebb nővérénél, Klein Fannynál, aki Józsa (Singer ) Lajos felesége volt.

Grossmann Adolf helyi rövidárukereskedésében, az ún. Golyósboltban dolgozik.

1883-tól Budapesten él.

Az Urban S.L. szénkereskedő cég munkatársa lesz. Az 1880-as évek végén, Urbán Sámuel ajánlásával Frankfurtba utazik Goldschidthez, akinek Urbán a magyarországi képviselője volt. Nemes állítólag már Frankfurtból egy rakás metszettel tért haza, de ezektől a "limlomoktól" rövidesen megszabadult.

Szén-és faárukereskedéssel, tőzsdézéssel, ingatlanügyekkel foglalkozik, majd bányavállalkozóként tevékenykedik.  

 1904-től kimutathatóan rendszeresen vásárolt különböző magyar festők műveiből a Nemzeti Szalon kiállításain.

1905-től kimutathatóan üzleti kapcsolatban áll Julius Böhler müncheni műkereskedővel, akinek idővel az egyik legjelentősebb ügyfele lesz.

1906

Első adományai a Szépművészeti Múzeumnak. Kammerer Ernő, a Szépművészeti Múzeum igazgatója, Ferenc József-rendre terjeszti fel Nemes Marcellt. ( melyet szemmel láthatóan nem kapott meg. )  

Tagja lesz a Japán Kávéház híres Művészasztalának


 

1907 táján egy ideig az ő birtokában volt a svábhegyi Eötvös-villa a hozzá tartozó területekkel, de hamarosan túladott rajta.


Kulturális téren mutatott áldozatkészségéért ( műtárgyadományaiért ) 1908-ban királyi tanácsosi címet kap.

1909-ben több mint 40 művet vásárol Rippl-Rónai Józseftől, akivel élete végéig baráti kapcsolatban állt. 

1909-ben, majd 1910-ben kiállítást rendeznek gyűjteményének válogatott darabjaiból a Szépművészeti Múzeumban.

1910. tavaszán, a budapesti Művészház Nemzetközi impresszionista kiállításán számos mű szerepel Nemes Marcell gyűjteményéből, többek között Pablo Picasso több kubista festménye!

Egyik alapítótagja a Szent-György Czéh Magyar Amatőrök és Gyűjtők Egyesületének.

1910. nyarán "Jánoshalmi" előnévvel elnyeri a nemességet.

  ( Nemes Marcell címere )

 1911: Gyűjteményének kiállítása a müncheni Alte Pinakothek-ban.

Meghal felesége, Steiner Olga. ( Dévény 1872/73- Budapest 1911. május 16. ) Saját gyermekük nem volt. Nemes Marcellnek azonban volt egy Krámer Aladár nevű gyámfia, ( feleségének az unokaöccse ), akinek a szülei már korábban TBC-ben meghaltak.

1911-ben mintegy 80 műtárgyat ( 79 modern magyar képet, illetve egy Tintoretto festményt ) ajándékozott Kecskemét városának. ( Kecskemét díszpolgárává választották ) Ugyanebben az évben ugyancsak jelentős adományokkal gazdagította az Iparművészeti Múzeum gyűjteményét.

1911. végén, Julius Meier-Graefe és Fritz Wichert  közvetítésével, Nemes Marcell közel 40 képet ( Van Dyck, Rubems és más jeles németalföldi festők alkotásait ) adott el gyűjteményéből a dúsgazdag mannheimi vállalkozónak, dr. Karl Lanznak.

1912

Nemes gyűjteményének kiállítása a düsseldorfi Kunsthalle-ban.

A madridi Prado-nak adományozott Pereda-képéért megkapja a Katolikus Izabella rendet.

Tagja lesz a Szabadkőművesek Democratia páholyának

1913

Nemes Marcell Párizsban aukcióra bocsátja gyűjteményének legjelentősebb darabjait.

1915-ben számos festmény, illetve rajz felajánlásával támogatta a sárosmegyei falvak károsultjai javára szervezett műtárgyárverést.

1917-ben Nemes Marcell megvásárolja az érdi (Sina) kastélyt, a hozzá tartozó területekkel.

1917. november 14-én Nemes Marcell megvásárolja az addig egyházi tulajdonban lévő, Szentendre melletti Pap-szigetet, állítólag azzal a céllal, hogy majd itt is a kecskemétihez hasonló művésztelepet létesít.

1918 : házat vásárol Münchenben : Leopoldstrasse 10., az ún. Palais Leopold. A többszintes városi palota 1907-ben épült, Friedrich von Thiersch ( 1852-1921 ) tervei szerint. (Nemes Marcell halála után egy ideig a nácik fészkelték be magukat az épületbe ) Jelenleg a Swiss Life nevű svájci életbiztosító társaság müncheni fiókjának székháza.

 Nemes Marcell müncheni otthona

Párizsban árverésre bocsátja gyűjteményének egy kis részét.

1919:

Az 1918-as árverésen visszamaradt műtárgyak ismételt aukciója Párizsban.

 1919-ben, több mint 60 műtárgy szerepelt Nemes Marcell gyűjteményéből, a Tanácskormány által köztulajdonba vett műkincsekből, a Műcsarnokban megrendezett kiállításon. (Lásd: A köztulajdonba vett műkincsek első kiállítása, Kiállításkatalógus, Műcsarnok, Budapest 1919. )

1920-tól haláláig Münchenben lakik. Leopoldstrasse 10. szám alatti impozáns palotájában az évek során számos honfitársát vendégül látta, ( így többek között Balló Ede, Herman Lipót, Ybl Ervin ) akik naplójukban, vagy visszaemlékezéseikben nemritkán részletesen megemlékeztek ezekről a Nemesnél tett látogatásokról.


Az 1920. március 12-én létrejött Szinyei Merse Pál Társaság egyik alapító tagja. A Szinyei Társaságon belül jelentős összegű alapítványt tett, ( tájképfestészeti díj, külföldi utazási ösztöndíj ) melynek keretéből még jóval Nemes Marcell halála után is, egészen az 1940-es évek végéig számos magyar képzőművész részesült.

1921: megvásárolja a Starnberger See mellett fekvő tutzingi kastélyt, melyet Ludwig Behr építésszel fényűző rezidenciává alakíttatott. ( Jelenleg: Evangélikus Akadémia )

A tutzingi kastély bejárata, melyet jelenleg is Nemes Marcell címere díszít.

 A tutzingi kastély udvara

 Kilátás a Starnberger See-re és az Alpokra a tutzingi kastély parkjából

---------------

Garmisch-Partenkirchenben megvásárolt egy Emanuel von Seidl ( 1856-1919 ) tervei szerint épült vadászkastélyt. ( Wilhelm-von-Miller-weg 10 )Az ún. "Leitenschlössl" jelenleg az orosz milliárdos, Roman Abramovics tulajdona.

  Leitenschlössl a közelmúltban végzett modernizálás után

1924-ben megvásárolja a velencei Canal Grande partján fekvő Palazzo Venier dei Leoni-t. ( Jelenleg Peggy Guggenheim Museum )

 

1925

Drezdában, az egykori szász királyi család gyűjteményéből megszerzi Mányoki Ádám híres Rákóczi-portréját, melyet a magyar államnak ajándékoz.

1925. áprilisában létrejön a Szinyei Társaság Barátainak Köre, melynek elnökségében Nemes Marcell is helyet kapott.

1927-28 folyamán tárgyalásokat folytat egyes amerikai múzeumokkal ( Kansas City ) gyűjteményének esetleges megvételéről.

1928

Gyűjteményének egy részét aukcióra bocsátja Amszterdamban.

Egyik alapító tagja az 1928-ban létrejött Lechner Ödön Társaságnak. 

 1929-30

Egyik unokaöccse, a később költőként és múzeumigazgatóként ismertté váló hódmezővásárhelyi Galyasi Miklós, 1929-30-ban Nemes Marcell anyagi támogatásával tudott egy tanévet Párizsban tölteni.

Egyik utolsó mecénási gesztusaként, Nemes Marcell új főoltárt adományozott a tutzingi St. Joseph plébániatemplomnak, melynek díszes keretében mindmáig ott látható Nemes Marcell nemesi címere. A már az adományozó halála után, 1931-ben felszentelt oltár Ludwig Behr alkotása. Az oltárkép Giovanni Battista Tiepolo ( a müncheni Alte Pinakothek-ben található ) Királyok imádása c. művének a másolata. 

1930

Az ekkor már egyre többet betegeskedő Nemes Marcell, 1930. május 5-én megírja végrendeletét. 

1930. június 3-án, Lempertz-nél Kölnben mintegy száz képet bocsát árverésre gyűjteményéből.

Kiújuló panaszai miatt 1930. októberében Illyés Géza urológus professzor veseoperációt hajtott végre rajta Budapesten, a híres Vas utcai Pajor szanatóriumban. Bár az operáció sikeres volt, két nappal később, 1930. október 28-án, egy váratlanul fellépő embólia következtében Nemes Marcell meghalt.

Klebelsberg Kuno kultuszminiszter a nemzet halottjának nyilvánította. 1930. november elsején, ünnepélyes külsőségek közepette temették el. A Szépművészeti Múzeum Márvány csarnokában, a Kisszebeni szárnyasoltár előtt ravatalozták fel, érckoporsóját dr. Csiszarik János címzetes püspök szentelte be.

Díszsírhelyet kapott a Kerepesi temetőben ( Sírhelye: 56. parcella, 1. sor. 56-os sír )

 

Halotti maszkját Kisfaludi Stróbl Zsigmond készítette.

A korabeli napilapok egyik fő témája: meghalt a ( gyermektelen ) milliomos műgyűjtő, mi lesz az értékes gyűjtemény sorsa?

Müncheni lakásának páncélszekrényében megtalált végrendeletéből kiderül, hogy hatalmas vagyona mellett több millió márkás tartozásai is voltak különböző német bankok, illetve magánszemélyek felé. Nemes végrendeletének megfelelően, a hagyaték kezelésére végreható bizottságot hoztak létre Egry Aurél elnökletével. A bizottság tagja volt dr. Török Gyula ügyvéd ( Nemes Marcell sógora ) és Petrovics Elek, a Szépművészeti Múzeum igazgatója is.

1931

Hagyatéki anyagának első árverése Münchenben

1932

Síremlékének felavatása a Kerepesi temetőben. A Nemes Marcellt ábrázoló ( azóta ellopott, lappangó ) domborművel díszített síremléket a párizsban élő magyar szobrász, Littmann Frigyes készítette.

1933

Hagyatéki anyagának második árverése Münchenben

1933. októberében, az Ernst Múzeumban kiállítást rendeznek a Nemes Marcell saját maga által festett képekből.

1933/34

Magyar festészeti anyagának első és második árverése Budapesten, az Ernst Múzeumban.

1934-ben, Az 1931-es és 1933-as müncheni árverésekről hátramaradt műtárgyak árverése ( Nemes Marcell nevének említése nélkül ) Berlinben, a Lepke műkereskedőház szervezésében. 

1935-36

A Dresdner Bank zálogletétjéből közel 80 műtárgyat adtak át a berlini múzeumoknak Nemes Marcell egykori gyűjteményéből. Ezek egy része ma is a berlini Gemäldegalerie, illetve a berlini Kunstgewerbemuseum gyűjteményében található, számos festmény, illetve szobor azonban 1937-ben ismét árverésre került, Böhlernél, Münchenben.

1940

Elárverezik a tutzingi kastélyban maradt műtárgyakat 


Az 1960-as évek végén, a Kerepesi temetőben lévő elhanyagolt sírját fel akarták számolni, de ettől ( többek közbenjárására ) végül eltekintettek.

2006: Nemes Marcellt Jánoshalma ( posztumusz ) díszpolgárává avatták.

2008. tavaszán, magánkezdeményezésre rendbehozatták Nemes Marcell évtizedek óta teljesen elhanyagoltan álló sírját a Kerepesi temetőben.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 16
Tegnapi: 10
Heti: 108
Havi: 292
Össz.: 155 952

Látogatottság növelés
Oldal: Nemes Marcell életrajza
Jánoshalmi Nemes Marcell - © 2008 - 2024 - nemes-marcell.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »